16.6.13

Tutorial: polsera en espiral

Seguim amb la temàtica del macramé! Ja us vaig dir que m'encantava...
Avui us ensenyo a fer una polsera un mica més fàcil que l'anterior. Aquest cop utilitzo fil de micro-macramé, ja que ha de ser un fil prim (per a que hi passin les boletes) però resistent (estem fent macramé).

Seguimos con la temática del macramé! Ya os dije que me encantaba ...
Hoy os enseño a hacer una pulsera un poco más fácil que la anterior. Esta vez utilizo hilo de micro-macramé, ya que debe ser un hilo delgado (para que pasen las bolitas) pero resistente (estamos haciendo macramé).


Materials

► 1 fil de 8 cops més que la llargada de la polsera
► 2 fils de 2 cops i mig més que la llargada de la polsera
► boletes
► 1 bola més gran que farà de tanca (també pot servir un botó petit)
► pinça
► taula de suro
► pinta ungles o cola

Materiales

► 1 hilo de 8 veces más que la longitud de la pulsera
► 2 hilos de 2 veces y media más que la longitud de la pulsera
► bolitas
► 1 bola más grande que hará de cierre (también podeis usar un botón pequeño)
► pinza
► tabla de corcho
► pinta uñas o pegamento


Passos

1. Enfila 20cm de boletes dins el fil més llarg.
2. Enganxa els fils amb la pinça (més o menys per on indica la fletxa) de tal manera que:
        - els dos fils curts quedin enganxats per la meitat més 5cm.
        - el fil llarg quedi enganxat pel principi
3. Fes un nus com el de la imatge.
4. Fes un nus com el de la imatge.
5. Repeteix un cop els passos 3 i 4.
6. Puja una boleta.
7. Repeteix els passos del 3 al 6 fins a tindre una llaçada per on entri la tanca.
8. Desenganxa els fils i torna'ls a enganxar com mostra la imatge. També es pot enganxar directament amb la pinça però podria fer malbé les boletes.
9. Fes un nus com el de la imatge.
10. Repeteix el pas 9 quatre cops.
11. Puja una boleta.
12. Repeteix els passos del 9 a l'11 fins que tinguis la llargada que vols.
13. Passa la bola gran.
14. Fes un nus a ras de la bola i crema les puntes (o enganxa-les, depen del material que utilitzis).

Pasos

1. Enfila 20cm de bolitas en el hilo más largo.
2. Engancha los hilos con la pinza (mas o menos por donde indica la flecha) de tal manera que:
         - Los dos hilos cortos queden enganchados por la mitad más 5cm.
         - El hilo largo quede enganchado por el principio
3. Haz un nudo como el de la imagen.
4. Haz un nudo como el de la imagen.
5. Repite una vez los pasos 3 y 4.
6. Sube una bolita.
7. Repite los pasos del 3 al 6 hasta tener una lazada por donde entre el cierre.
8. Despega los hilos y devuélvelos a pegar como muestra la imagen. También se puede pegar directamente con la pinza pero podría dañar las bolitas.
9. Haz un nudo como el de la imagen.
10. Repite el paso 9 cuatro veces.
11. Sube una bolita.
12. Repite los pasos del 9 al 11 hasta que tengas la longitud que quieres.
13. Pasa la bola grande.
14. Haz un nudo a ras de la bola y quema las puntas (o pégalas, depende del material que utilices).

Espero que us hagi agradat i que us animeu a fer-la!
Espero que os haya gustado y que os animeis a hacerla!





PD: Sento que no hi hagi fotos de tots els passos però estic d'exàmens i no puc dedicar tantes hores com voldria al blog.
PD: Siento que no haya fotos de todos los pasos pero estoy de exámenes y no puedo dedicar tantas horas como querría al blog.

1 comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...